ANGIELSKI

Nie ma potrzeby przekonywać kogokolwiek, że angielski jest użyteczny! Dołączcie do nas- będziemy się razem dobrze bawić, ale także spróbujemy uwolnić nasze umysły! Od stereotypów i standardowego nauczania, które nie uwzględnia Waszych możliwości ani potrzeb.

Język angielski prowadzimy w cyklach 2x 60 minut tygodniowo,1x 90 minut lub 2x 45 minut (dla dzieci z zerówek i szkół podstawowych), indywidualnie, w parach bądź w grupach 3-5 osobowych. W ofercie są również zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego i maturalnego.

W pracy z dziećmi i młodszą młodzieżą korzystamy z podręczników Cambridge University Press „SUPER MINDS” (poziomy od startera do 5) Herberta Puchty i Guntera Gerngrossa. Ich mocną stroną jest to, że oprócz języka angielskiego, pokazują świat, uczą dzieci samodzielności, zachęcają do myślenia międzyprzedmiotowego, oferują wymagające zadania i ćwiczą równomiernie wszystkie cztery umiejętności- czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie.
W pracy z grupami dorosłymi opieramy się na podręcznikach „SPEAK OUT” (poziomy od elementary do upper intermediate) Antonii Clare i JJ Wilsona (wydawnictwo Pearson). Podręcznik ten kładzie przede wszystkim nacisk na mówienie, oferując autentyczne materiały i inspirujące tematy do dyskusji.

Autor serii „Super Minds” Herbert Puchta z Joanną Wiktorko- właścicielką Szkółki Językowej podczas tegorocznej

konferencji CUP w Warszawie