TUTORIAL JĘZYKOWY

Tutorial językowy jest nie tyle nową metodą nauczania, co nowym stylem zarządzania procesem uczenia.  Pomysł na uczenie języka w ten sposób oparłam  na metodzie tutoringu, stosowanej na uniwersytetach Oxford i Cambridge, a w Polsce promowanej przez Szkołę Tutorów Collegium Vratislaviense.

Tutorial językowy zakłada, że osoba, która chce się uczyć języka, wie po co się uczy i wie jakie cele chce osiągnąć. Tutor, czyli prowadzący, pomaga uczącemu się określić jego słabe i mocne strony, najkorzystniejsze sposoby  uczenia się, dostarcza literaturę, uwzględniającą zainteresowania ucznia, steruje jego indywidualną  pracą online nad gramatyką, dyskutuje z uczniem na temat jego esejów i wyznacza nowe etapy pracy. Rok szkolny w tutorialu językowym podzielony jest na realizację trzech projektów.  Uczeń spotyka się z tutorem raz w tygodniu na 60 minut, podczas których omawiają esej, ewentualne problemy (np. z gramatyką, słownictwem) oraz wyznaczane są nowe zadania w oparciu o potrzeby i możliwości ucznia. Praca tą metodą jest idealna dla tych, których nudzi praca z podręcznikiem i którzy czują się gotowi by samodzielnie poszukiwać i wykorzystywać swoją znajomość języka angielskiego. Nie chcą w pracy pozaszkolnej powielać „szkolnych metod”, czyli ciągłego „ręcznego sterowania” oraz wysiłków skierowanych jedynie na osiągnięcie lepszej oceny, a nie na znajomość języka. Ponieważ odbywa się zawsze w całości po angielsku, w systemie 1 na 1, daje niespotykaną możliwość trenowania najtrudniejszej ze wszystkich umiejętności- mówienia.Praca odbywa się w tempie najlepszym dla ucznia , z wykorzystaniem jego indywidualnych  preferencji.Tutoring, oprócz pracy nad językiem, pomaga w kształtowaniu odpowiedzialności i  samodzielności w myśleniu- absolutnie niezbędnych w dorosłym życiu do osiągnięcia sukcesu.

Tutoring zakłada znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1. Są to zajęcia indywidualne, odbywające się raz w tygodniu, trwające 60 minut.

Tutorial językowy to system pracy dla odważnych, szukających przygód, nie bojących się wyzwań i ciężkiej samodzielnej pracy. W zamian oferuje wolność uczenia się i niesamowitą satysfakcję z osiągniętych rezultatów! Serdecznie zapraszam!