REGULAMIN

SZKÓŁKI JĘZYKOWEJ W ZAWIERCIU § 1.Przedmiot regulaminu Regulamin stanowi integralną część Umowy jaką podpisuje Szkółka Językowa z każdym Uczestnikiem kursu. Szkoła językowa Szkółka Językowa zobowiązuje się: 1.1 po zgłoszeniu się … Czytaj dalej REGULAMIN