ANGIELSKI

Angielski jest nam niezbędny do codziennego funkcjonowania – takie czasy :D!   Chętnie Was wprowadzimy w meandry tego języka. Dlaczego my zrobimy to najlepiej? Co zyskujesz wybierając właśnie Szkółkę Językową?

-w małej grupie, maksymalnie 8-osobowej, dostajesz tyle uwagi i wsparcia nauczyciela, ile jest Ci potrzebne by szybko osiągnąć sukces

– pracujemy inaczej niż w typowej szkole- nauka gramatyki i słownictwa służą przede wszystkim komunikacji, więc kiedy je omawiamy, od razu wprowadzamy je poprzez działanie i  ćwiczymy ich codzienne użycie, więc będziesz potrafił je samodzielnie zastosować w praktyce ( nawet jeśli Twoja gramatyka początkowo nie będzie perfekcyjna;D)

– dzięki różnym formom pracy (zadania ćwiczące komunikację, prace plastyczne, wykorzystanie najnowszych technologii i multimediów, gry planszowe i ruchowe, wykorzystanie piosenki i filmu i wiele, wiele innych…) zajęcia się nie nudzą nawet najbardziej wymagającym uczniom, czyli utrzymasz motywację na wysokim poziomie, a pamiętaj, że zawsze przychodzi moment, kiedy  zapał do nauki opada…

– język jest częścią kultury-dowiesz się wielu nowych  ciekawych rzeczy o krajach anglojęzycznych, co również pomoże Ci w utrzymaniu wysokiego poziomu motywacji

przyjazna atmosfera i  brak ocen  pozwolą Ci poczuć się pewniej, zwalczysz swoje „blokady językowe”, zwłaszcza te dotyczące mówienia

– Twoje dziecko dzięki naszym zajęciom rozwija się harmonijnie– podręczniki dla dzieci z których korzystamy, wykorzystują metodę CLIL, tj. prezentują otaczającą rzeczywistość nie dzieląc jej na przedmioty szkolne, zaspokajają dziecięcą ciekawość świata , a znajomość angielskiego staje się  oczywistym narzędziem w nauce.

Język angielski prowadzimy w cyklach 1lub 2x 60 minut  tygodniowo,1x 90 minut lub 2x 45 minut (dla dzieci z zerówek i klas 1-5 szkół podstawowych), indywidualnie, w parach bądź w grupach 3-8 osobowych. W ofercie są również zajęcia przygotowujące do  egzaminu ośmioklasisty i maturalnego.

Zajęcia prowadzone są stacjonarnie, ale w przypadku choroby, bądź niemożności udziału w zajęciach proponujemy zajęcia hybrydowe, czyli udział  w zajęciach z użyciem platformy zoom.

W pracy z dziećmi i młodszą młodzieżą korzystamy z podręczników Cambridge University Press „SUPER MINDS” (poziomy od startera do 4) Herberta Puchty i Guntera Gerngrossa. Ich mocną stroną jest to, że oprócz języka angielskiego, pokazują świat, uczą dzieci samodzielności, zachęcają do myślenia międzyprzedmiotowego, oferują wymagające zadania i ćwiczą równomiernie wszystkie cztery umiejętności- czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie.

Nastolatki pracują w oparciu o ambitny podręcznik „GOLD EXPERIENCE” wydawnictwa Pearson. Kurs przygotowuje do egzaminów Cambridge English, świetnie „podprowadza” najpierw do egzaminu ośmioklasisty, a następnie do matury z języka angielskiego.

W pracy z grupami dorosłymi opieramy się na podręcznikach „SPEAK OUT” (poziomy od elementary do upper intermediate) Antonii Clare i JJ Wilsona (wydawnictwo Pearson). Podręcznik ten kładzie przede wszystkim nacisk na mówienie, oferując autentyczne materiały i inspirujące tematy do dyskusji.